top of page
Lide Antropocenu - Vackova - HAMU - tisk (4 of 5).jpg

OUR

WE

LAND

PLANT

Natálie Vacková

7f595c53-d60b-470c-837a-7776e5d117e7.png

Jsem nepřímou součástí toho, ​​

kde jsme

a protékám v rukou celku

řádu.

Mířím kupředu

mezi prsty cítím propast

už to neudržím. 

 

Jak dlouho ještě?

Změní se potom ještě to potom?

Jak to skončí?

Inspirací je mimo jiné kniha Antropocén ve které si tento pojem autoři designují například jako “Svět balancující na hraně ekologické krize vyzrazuje devastující způsob naší přítomnosti ve světě a denaturační povahu kultury, která přece měla životy a přírodu kultivovat.”  - POKORNÝ, STORCH a kol.: Antropocén

 

,,Příroda se stává náčiním, předmětem k užívání. Svět přestává být tím, čím je, a stává se tím, co se dá použít." - Abraham. J. Heschel.

INSCENAČNÍ TÝM

Koncept, choreografie, scénografie: Natálie Vacková

Dramaturgie: Jana Stárková

Zvuková režie: Anna Kolářová, Ondřej Rozum

Světelný design: Filip Horn

Interpretace: Vanda Hejnová/ Adéla Voldrábová, Jana Maroušková,

Anna Kroupová, Josef Veselý

Produkce: Natálie Vacková

Projekt vznikl za podpory MKČR, SFK, MHMP, MČ Praha 3, AMU.

OUR LAND WE PLANT je taneční inscenace věnující se tématu Antropocénu. Premiéra první fáze projektu proběhla v červnu 2022 a byla absolventskou inscenací choreografie Natálie Vackové. Tento rok roce v projektu pokračujeme, jelikož chceme navázat na svou dosavadní práci a vytvořit nový komplexnější tvar, který by se tématu věnovali více do hloubky. 

Toto aktuální, nejen environmentální téma, se zásadně dotýká naší generace a nachází hranici mezi minulostí a budoucností na této planetě. Klademe si otázku jak o tomto tématu komunikovat, když je přitom tolik těžké si ho vůbec připustit. Co všechno Antropocén znamená? Jaké pocity v nás vyvolává? Nejistotu? Vinu? Bezmoc? Strach či lhostejnost?

Our land we plant a nebo je to jinak? Our land we planned? Our land is plain?

bottom of page