top of page
384206651_820697536724657_4485085949567389023_n.jpg

Jsme kolektiv tvůrců

nastupující generace propojující

současný tanec a pohybové divadlo.

Vytváříme symbiotický prostor

pro rozvoj umělecké svobody a překračujeme hranice

mezi různými styly, žánry a divadelními i nedivadelními formami. Momentálně vytváříme několik uměleckých projektů

převážně v Praze, ale působíme i v regionech. 

Podpora jako základ

Sdružujeme se, abychom se

navzájem podporovali.

I proto samotný spolek vznikl: z potřeby zajistit pro naše umělce patřičné zázemí, udržitelnost projektů a důstojné ohodnocení.

415040029_855379243265295_5378359578654715493_n.jpg

Udržitelně a společně

Chceme tvořit udržitelně a proto hledáme pro naše projekty příležitosti do budoucna nejen

v Praze, ale i v regionech a v zahraničí.

Společně se spolupracujícími uměleckými subjekty i individuálními umělci vytváříme současnou pospolitou uměleckou komunitu

a šíříme povědomí o současném tanci mezi širokou veřejnost. 

bottom of page